Tất cả yêu cầu đổi trả hàng đều sẽ liên hệ trực tiếp Công ty cổ phần Sơn và thiết bị an toàn giao thông Việt Nam để nói rõ nguyên nhân và chúng tôi tiếp nhận yêu cầu tiến hành đổi trả hàng cho quý khách.