Chính sách bảo hành của Công ty cổ phần Sơn và thiết bị an toàn giao thông Việt Nam

Các trường hợp bảo hành

– Sản phẩm còn trong thời gian bảo hành.

– Lỗi do nhà sản xuất, không bị tác động bởi các yếu tố con người.

– Sản phẩm được bảo hành theo quy định của nhà cung cấp.

– Còn đầy đủ giấy tờ bảo hành khi đến bảo hành.

Các trường hợp không được bảo hành

– Những sản phẩm không thể xác định được nguồn gốc mua tại Công ty cổ phần Sơn và thiết bị an toàn giao thông Việt Nam thì có quyền từ chối bảo hành.

– Mất phiếu bảo hành.

– Sản phẩm đã quá hạn bảo hành.

– Không rõ mã sản phẩm và ngày bảo hành trên phiếu bảo hành.

– Mã số sản phẩm và phiếu bảo hành không trùng khớp nhau hoặc không xác định được vì bất kỳ lý do nào.