Tiêu phản quang, mắt phản quang

Tiêu phản quang (mắt phản quang) là thiết bị xuất hiện phổ biến trên nhiều tuyến đường, đảm nhiệm chức năng báo hiệu tín hiệu giao thông. Nhờ vậy, góp phần điều hướng lưu thông hiệu quả, đảm bảo sự an toàn cho người và phương tiện.