Sơn nhiệt dẻo phản quang

Bột sơn dẻo nhiệt phản quang, sơn lót primer và hạt bi thủy tinh. Bột sơn dẻo nhiệt phản quang được tạo thành từ các hạt nhựa nhiệt dẻo, hạt bi thủy tinh, bột titan, hạt wax,… Hiện nay bột sơn dẻo nhiệt phải tuân thủ các tiêu chuẩn như TCVN 8791: 2018, BS 3262, AASHTO M249, tùy theo yêu cầu của từng loại dự án cụ thể để lựa chọn loại bột sơn dẻo nhiệt, hạt bi thủy tinh và sơn lót primer.