Đinh phản quang, màng phản quang

Đinh phản quang, màng phản quang là những loại vật liệu có chức năng cảnh báo giao thông mà chúng ta thường bắt gặp trên nhiều tuyến đường.