Biển báo, đảo giao thông

Khi lưu thông trên khắp các tuyến đường trên toàn quốc, biển báo giao thông là hình ảnh xuất hiện khá nhiều giúp hướng dẫn các phương tiện như hướng dẫn làn đường, cảnh báo giao nhau hoặc cảnh báo nguy hiểm, đường cấm…