Sản phẩm nổi bật Bột sơn DPI TCVN 8791:2011 màu trắng,vàng

Bột sơn DPI TCVN 8791:2011 màu trắng,vàng

Sản phẩm được làm từ rất nhiều loại nguyên liệu, chất độn, hóa dẻo, bột màu, bi phản quang và nhựa tạo màng alkyd có công thức đặc biệt.

Sản phẩm được làm từ rất nhiều loại nguyên liệu, chất độn, hóa dẻo, bột màu, bi phản quang và nhựa tạo màng alkyd có công thức đặc biệt.


ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 
STT CHỈ TIÊU
TIÊU CHUẨN PHƯƠNG PHÁP THỬ
TIÊU CHUẨN
BS 3262: PART1: 1989
KẾT QUẢ
1 Hàm lượng chất tạo màng, %
(Phụ lục C - BS 3262)
18 - 22 19,2
2 Hàm lượng bi thuỷ tinh, %
(Phụ lục D - BS 3262)
> 20 20
3 Điểm hoá mềm, 0C
(Phục E - BS 3262)
> 65 140
4 Độ phát sáng, %
(Phụ lục F - BS 3262)
Sơn trắng: > 70
Sơn vàng: > 50
84,5
55
5 Độ ổn định nhiệt %
(Phụ lục G - BS 3262)
Sơn trắng: > 65
Sơn vàng: > 45
82,5
50
6 Độ bền trượt
(Phụ lục J - BS 3262)
> 45 72
7 Độ chảy nguội,%
(Phụ lục H - BS 3262)
< 25 3
8 Thời gian khô (phút) nhiệt độ 32   3 - 5
5 - 7
9 Tỷ trọng   2,1
10 Chỉ số hoá vàng   0,097
11 Co ngót
(100g:1h:600C, mm)
  1
12 Độ bền (năm)   2 - 3
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Sản phẩm liên quan

Đối tác - khách hàng

 • Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1
 • Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5
 • Công ty cổ phần Sivico
 • Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
 • Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành
 • Bộ giao thông vận tải :
 • Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6
 • Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8
 • Báo giao thông vận tải
 • Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành
 • Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam