GIỚI THIỆU
                   SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TÂN THÀNH AN
 
 


CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY
 
 I .Về nhân sự:
Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty là 60 người.
Bao gồm cả Hợp đồng dài hạn và ngắn hạn với 55 nam và 05 nữ.
Trong đó:
+ Lao động gián tiếp:
- Trình độ đại học 10 người
- Trình độ cao đẳng, trung cấp: 18 người
+ Lao động trực tiếp:
- Lái xe: 06 người
- Lái máy: 04 người
- Công nhân tay nghề: 22 người.
- Lao động thời vụ (lực lượng lao động địa phương và huy động ngoài) thường xuyên khoảng từ 50 đến 100 lao động.
 
II. Cơ cấu phòng ban Công ty:
1. Các phòng nghiệp vụ:
Công ty có 04 phòng nghiệp vụ bao gồm:
 • Phòng Kinh tế - Thị trường
 • Phòng Kỹ thuật - Thi công
 • Phòng Tài chính - Kế toán
 • Phòng Tổ chức - Hành chính
2. Ban điều hành các dự án: Khu vực Bắc, Trung, Nam.
3. Các đội thi công công trình bao gồm:
 • 05 đội thi công sơn kẻ đường
 • 02 đội thi công lắp đặt tôn sóng biển báo...
 • 01 tổ sản xuất biển báo, tôn sóng, lan can... tại Hà Nội
 • 01 đội thi công các hạng mục khác
 
III. Chuỗi đối tác cung ứng đầu vào.
 • Đơn vị cung cấp vật tư sơn dẻo nhiệt, sơn nước
 • Đơn vị cung cấp thép
 • Đơn vị mạ điện phân, mạ nhúng nóng...   
 • Đơn vị cung cấp màng phản quang 3M
 
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác:

Giới thiệu chungQúa trình phát triểnGía trị cốt lõiTầm nhìn sứ mệnhThành tích đạt được

Đối tác - khách hàng

 • Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1
 • Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5
 • Công ty cổ phần Sivico
 • Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
 • Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành
 • Bộ giao thông vận tải :
 • Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6
 • Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8
 • Báo giao thông vận tải
 • Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành
 • Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam